Ζητούνται Συνεργάτες / ТРЕБУЮТСЯ ПАРТНЕРЫ

Η Kotsonis Enterprises Ltd, είναι ιδιοκτήτης μεγάλης έκτασης παραλιακής γης, πέραν των 500.000τ.μ. στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού, περιοχή Πισσούρι, με ιδιωτικό παραλιακό μέτωπο 520μ. Η πιο πάνω γη μπορεί να αναπτυχθεί με την ανέγερση ξενοδοχείων, resorts, επαύλεων και κατοικιών συνολικού εμβαδού που υπερβαίνει τα 180.000τ.μ. Η εταιρεία μας, ζητά συνεργασία με επαγγελματίες, να εξεύρει επενδυτές ή αγοραστές για την ανάπτυξη ή και την πώληση της πιο πάνω γης. Είμαστε πρόθυμοι να μελετήσουμε οποιεσδήποτε προτάσεις.

Компания KOTSONIS ENTERPRISES LTD является владельцем большого прибрежного участка земли, размеры которого превышают 500.000 квадратных метров, находящегося на Кипре, в округе Лимассола в районе Писсури, с частной набережной протяженностью 520 метров. Вышеуказанный земельный участок может быть использован под строительство отелей, курортов (resort), вилл и домов общей площадью более 180.000 квадратных метров. Наша компания ищет профессиональных партнеров, с целью найти инвесторов или покупателей для застройки, или продажи вышеуказанного земельного участка. Мы готовы рассмотреть любые предложения.